Read Organiseer je informatie : aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics by Peter Becker Marjolein van der Linden Henk Magrijn Eric Sieverts Online

organiseer-je-informatie-aan-de-slag-met-thesauri-taxonomien-tags-en-topics

Aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics. Henk Magrijn (red.) Boeken, tijdschriften, URL's, dossiers, mappen of het eigen bureau: iedereen heeft digitaal en fysiek materiaal om op te bergen - liefst op een zodanige manier dat het later gemakkelijk weer teruggevonden kan worden.Organiseer je informatie: aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics draaAan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics. Henk Magrijn (red.) Boeken, tijdschriften, URL's, dossiers, mappen of het eigen bureau: iedereen heeft digitaal en fysiek materiaal om op te bergen - liefst op een zodanige manier dat het later gemakkelijk weer teruggevonden kan worden.Organiseer je informatie: aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics draagt de kennis aan die daarvoor nodig is. Het behandelt klassieke en moderne methoden die van waarde zijn bij het inrichten van websites, intranetomgevingen, databanken en papieren collecties. Deze theoretische achtergronden worden praktisch uitgewerkt met behulp van actuele voorbeelden die ontleend zijn aan de praktijk van alledag.Dit basisboek voor het toegankelijk maken van materiaal is in de eerste plaats geschreven voor studenten van de HBO-opleidingen tot informatiespecialist en van GO opleidingen. Webmasters, enterprise content managers, document managers, informatiespecialisten, kenniswerkers en anderen die zich bezig houden met het aanbieden van ongestructureerde informatie vinden in dit boek een handreiking om informatie effectief op inhoud te organiseren en vlot toegankelijk te maken voor hun gebruikers.Organiseer je informatie kan worden beschouwd als een opvolger van het boek Woordsystemen uit 2000. Dit boek is echter meer: een compleet nieuwe uitgave waarin alle hedendaagse relevante methoden aan de orde komen.Peter Becker is als docent verbonden aan de opleiding Informatiedienstverlening en informatiemanagement van de Haagse Hogeschool. Marjolein van der Linden, Henk Magrijn en Eric Sieverts zijn docent bij de Opleiding Media Informatie en Communicatie (MIC) aan de Hogeschool van Amsterdam.Bron: NBD|BiblionDe vier auteurs zijn allen docent aan zowel een hbo-opleiding tot informatiespecialist als aan GO opleidingen; de voornaamste doelgroep van het boek bestaat dan ook uit de studenten van die opleidingen. Voor anderen, bijvoorbeeld informatiespecialisten en webmasters, bevat het boek eveneens veel nuttige informatie. Organiseer je informatie behandelt vooral het op onderwerp toegankelijk maken van informatie, ofwel de onderwerpsontsluiting. De leerstof wordt uitgebreid en duidelijk behandeld. Sommige zaken zoals (de nuancering van de begrippen) 'relevantie en 'precisie', worden door figuren verduidelijkt. Het boek is grotendeels praktisch van opzet. Het biedt onder andere een tienstappenplan waarmee bijvoorbeeld webontwikkelaars en thesaurusbouwers hun producten een duidelijke structuur kunnen geven. Wat betreft de onderwerpsontsluiting worden klassieke methoden zoals de thesaurus en de classificatie uitgebreid behandelt, en ook het trefwoordensysteem wordt kort aangestipt. Ook komen nieuwe methoden aan bod, zoals ontologieën, topic maps, RDF, SKOS en geautomatiseerde ontsluiting....

Title : Organiseer je informatie : aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics
Author :
Rating :
ISBN : 9789054839545
Format Type : Paperback
Number of Pages : 240 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Organiseer je informatie : aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics Reviews