Read Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler by Mesut Yeğen Online

mstakbel-trk-ten-szde-vatandaa-cumhuriyet-ve-krtler

Türkiye siyasetinin aktörleri, bürokrasi, siyasi akımlar ve sıradan yurttaşlar Kürt meselesini nasıl algıladı? Cumhuriyet, milliyetçilik, sol, yurttaşlar Kürt meselesini nasıl, hangi kavramlarla 'gördü'? Mesut Yeğen, bu temel soruya cevap arıyor elinizdeki kitaptaki makalelerinde. Bu meselenin ve onu halletmek için izlenen stratejinin, Türkiye'deki başka etno-politik meselTürkiye siyasetinin aktörleri, bürokrasi, siyasi akımlar ve sıradan yurttaşlar Kürt meselesini nasıl algıladı? Cumhuriyet, milliyetçilik, sol, yurttaşlar Kürt meselesini nasıl, hangi kavramlarla 'gördü'? Mesut Yeğen, bu temel soruya cevap arıyor elinizdeki kitaptaki makalelerinde. Bu meselenin ve onu halletmek için izlenen stratejinin, Türkiye'deki başka etno-politik meselelerle ve bunları 'halletmek' için kullanılan araçlarla benzerlik ve farklılıklarına da göz atılıyor."1980'den 2000'e Kürt Sorunu"nun seyrini ele alan yazı, bu çözümleyici bakış açısından bir muhasebe niteliğinde. "Türkiye Solu" ve "Türk Milliyetçiliği"nin Kürt sorununa yaklaşımlarını inceleyen makaleler, başvuru kaynağı niteliği de taşıyor, "'Müstakbel-Türk'ten 'Sözde-Vatandaş'a: Cumhuriyet ve Kürtler" ve "'Yahudi-Kürtler' ya da Türklüğün Yeni Hudutları" başlıklı yazılarda ise, 2000 yılı sonrasında önce "yatışmış" görünüp sonra yeniden alevlenen Kürt meselesi bağlamında Kürtlerin algılanma biçimindeki değişim eğilimlerine ve bu değişimdeki tehlikelere dikkat çekiliyor....

Title : Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler
Author :
Rating :
ISBN : 9789750503948
Format Type : Paperback
Number of Pages : 198 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler Reviews

  • xxtuggbaxx
    2019-04-18 02:24

    Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler, Cumhuriyet'ten itibaren Kürt Sorunu'nun nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını siyasal ve toplumsal düzeyde anlamak isteyenler için Devlet Söyleminde Kürt Sorunu ile birlikte okunması elzem olan baş eserlerden birisi. Fakat, kitabın pek çok yerinde, Mesut Hoca'nın üslûbundan dolayı, yinelemelere sıkça başvurulmuş. Benim nazarımda, kitabın en can alıcı noktası, Türkiye Solu'nun Cumhuriyet Dönemi'nden itibaren Kürt gerçeğine ve Kürt Sorunu'na bakış açısının ve fiiliyatının işlendiği kısım oldu. Derinlemesine olmasa da, bu konuyu eleştirel bir zemine dayanarak, destekleyici bilgilerle sunması, bu çalışmaya büyük katkı sağlamış. Okuyunuz, okutunuz.