Read ღვინის ქვეყანა by Mo Yan ანზორ აბჟანდაძე ალექსანდა ლატარია Online

ღვინის ქვეყანა

თანამედროვე ჩინეთის გამოჩენილი მწერლის მო იენის ყველა რომანმა უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მთელ მსოფლიოში. მის რომანებში კარგად ჩანს ავტორის გამორჩეული ნიჭის სიღრმე და თვალსაწიერი.ღვინის ქვეყანა არა უბრალოდ გასაოცარი ნაწარმოებია, არამედ ახალი შემოქმედებითი სტილის ნიმუშს წარმოადგენს, რომლის მიღწევაც არც ისე ადვილია ჩვენს დროში.მო იენის ამ სტილისათვის დამახასიათებელია არაჩვეთანამედროვე ჩინეთის გამოჩენილი მწერლის მო იენის ყველა რომანმა უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მთელ მსოფლიოში. მის რომანებში კარგად ჩანს ავტორის გამორჩეული ნიჭის სიღრმე და თვალსაწიერი.ღვინის ქვეყანა არა უბრალოდ გასაოცარი ნაწარმოებია, არამედ ახალი შემოქმედებითი სტილის ნიმუშს წარმოადგენს, რომლის მიღწევაც არც ისე ადვილია ჩვენს დროში.მო იენის ამ სტილისათვის დამახასიათებელია არაჩვეულებრივი, ორიგინალური ხატოვანება, უსაზღვრო წარმოსახვა, გადაჯაჭვული მითოლოგიასთან, და თხრობის სხვადასხვა ფორმის ოსტატური ფლობა.ღვინის ქვეყანა – ესაა მორალიტე, იგავი, ისტორიული ალეგორია და აბსურდის ლიტერატურის შედევრი ერთად აღებული.ღრმა ფილოსოფიური და პოლიტიკური კონტექსტით ეს რომანი არა მხოლოდ ჩინეთის პრობლემებს ეხება და არა მხოლოდ ჩინური კულტურის კუთვნილებაა, არამედ მთელი კაცობრიობისა. ქენძაბურო ოე...

Title : ღვინის ქვეყანა
Author :
Rating :
ISBN : 9789941454943
Format Type : Paperback
Number of Pages : 412 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ღვინის ქვეყანა Reviews

 • Lisa
  2019-03-12 14:57

  Strong Eats Weak - in a surreal feast of exaggeration and grotesque! An allegory on the extreme inhumanity of people with absolute power, this novel is not for the faint of heart. I suggest trying if you can stomach A Modest Proposal, which is short and more rational, and if the (reluctant) answer is yes, you may be able to enter the culinary brutality of Mo Yan's Republic Of Wine. A fantastical literary contribution to magical realism, it is also typical of his ruthless description of human exploitation and power abuse.Do I enjoy reading Mo Yan? Yes. Do I respect his brilliant storytelling skills? Yes. Is it possible to get over the content of the novel? No.I lost my appetite for months, so if you are planning to start a diet, or to try out being a vegetarian, maybe this is for you. It is also for you if you are interested in a literary tour de force describing the inhumanity of people who have lost touch with empathy and community and believe that they are entitled to maximum luxury and satisfaction without respect and care for the cost in ethical values and human suffering. This is elitism attacked within the Communist state that Mo Yan calls his own. His sarcasm is painful, but also enlightening.Recommended? Maybe. But it comes with side effects.

 • Bookdragon Sean
  2019-03-04 18:49

  I read a lot of weird shit in fiction, but I draw the line at people eating babiesI don’t care what the allegory is about, I don’t care how artful the imagery is and how poetic the language may be, if it involves vivid descriptions of people eating babies then consider me thoroughly disgusted. The Republic of Wine is not a book for the faint hearted or for the squeamish; it is not a book for most readers. It uses some truly revolting themes to overtly capture its political message. It is direct and purposeful, but at what cost? In order to show the excesses of society, its corruptions and its unrelenting appetite, Mo Yan exaggerates to the point of utter ridiculousness. I simply cannot believe that the denizens of human society would be this cold and detached from their own suffering in any situation.They raise their babies and sell them as meat, attempting to perfect their forms in order to yield the largest amount of currency. They pamper them, clean them and grow them for one purpose: to be a delicate treat for the table of the elites of society. Everything in the novel is treated as a commodity; animals are slaughtered in the streets when they no longer have “purpose” as a beast of burden. Humans (and their babies) are used in order to further the advance of communism and nation, absolutely nothing is free. What Mo Yan offers is a dark reality, a twisted and pessimistic view of our own world that paints all its excesses in the most terrifying and brutal form imaginable. If I could, I’d erase this book from my mind completely.

 • Praj
  2019-03-05 18:59

  “The relationship between man and liquor embodies virtually all the contradiction involved in the process of human existence and development.”Ethyl alcohol is one of the most amusing liquid man has ever produced. Akin to meeting a boorish stranger, the first swig is not a friendly gesture, burning the innards as the alluring golden liquid tumbles down the desperate throat. But, the kiss of the second swig brings a faint smile that widens throughout the breezy evening. And, then as the silent third is followed by an anxious fourth and a shy fifth, the sixth one becomes audacious making the blissful visage sprout a devilish grin at the steady stream of warm blood oozing out against the glistening silvery blade as the knife stands proud piercing the center of the palm. Ethyl alcohol sure does have a wicked sense of humor. It vanishes pain through transient numbness only to slapdash the bloody pain back into the wretched palm when the body is liberated from the alcoholic playfulness. Food too, doesn't shy from playing these malicious games, stimulating the dormant hunger into a vigorous ravaging monster. Wine and cuisine, the two crucial cultural pillars defining the glorious landscapes of its country and the vibrancy if its people, enhance the spirituality and human existence of the land from where it flourishes. Why do you think we have mouths? Ask the residents of Liquorland? To eat and drink and let our taste buds luxuriate in the world of pleasure and addiction, declare the streets of the Donkey Avenue. Diamond Jin agrees and so does the horny Yu Yichi. So why is the reader reluctant to accept this fact, like that silly fool Ding Gou’er? Isn't liquor and food one of the intoxicating couple, you have ever met?“In China, which reeks of liquor, can there be any endeavor with greater promise or a brighter future than the study of liquor, any field that bestows more abundant benefits? In the past, it was said that In books there are castles of gold, in books there are casks of grain, in books there are beautiful women.’ But the almanacs of old had their shortcomings, and the word liquor’ would have worked better than ‘books’.”Liquor and ecstasy have always been in a relationship since the discovery of the former. The exquisiteness of liquor is compared to the elegance of a beautiful woman. One makes love to wine as one caresses the curves of a woman. Liquor was gold to Liquorland. It was their source of exorbitant income and given its economic significance to the town, the land offered varied types ranging from the subtle Overlapping Green Ants, the sturdy Eighteen- Li Red and the finest and the sweetest of them all Ape Liquor. Mo Yan’s surrealist bedlam is maddening as the corrupt functioning of Liquorland. The portrayal of absolute arrogance and manipulation by the governmental cadres led by Diamond Jin reeks of the sadistic games that alcohol plays. The ghosts of the Cultural Revolution and The Great Leap still haunt the residents of Liquorland , embedding a false sense of sanctuary in the illusionary world of monetary magnificence. Money surely makes even the devil turn the millstone and Yu Yichi knew the covert pathway of patronizing the rotten officials as Yichi wanted to show the people of Liquorland that even an ostracized dwarf could fuck every pretty girl in the town. The legacy of Maotai that was instated by Chairman Mao found a place in the quivering mouths of Liquorville, where materialistic greed and corrupt power brought a hallucinatory heaven reveling in the fragrant intoxication of superior wines and decadent braised “meat boys”.“Do you think it’s credible?” he asked. “Could they really have the guts to braise and eat an infant?”“Stork Delivering a Son”, an exceptional gastronomic dish coming out from the artistic interiors of the Culinary Research Center of Liquorland. How appetizing, isn't it? What the hell! Diamond Jin takes immense pride in this enticing concoction of a braised chad; after all he earned heaps of glowing currencies from foreign dignitaries by serving this very dish. Cannibalism seems to be flavor for the moment for the ruling officials. And to come to think of Mo Yan’s metaphors, there is isn't much of a difference. Although not literally adhering to the notion of cannibalism, still isn't the approach of corrupt officials toward impoverished lives cannibalistic? So, why go to through the polite trouble of displacing the powerless impecunious lives for political gain, when like Mr. Jin one could resort to cannibalism and makes the unwanted disappear into the gastronomic abyss. Oh! Is that cruel? Then isn't scavenging helpless lives for power, animalistic?Mo Yan it seems desired Ding Gou’er to be a superhuman, a kung-fu yielding special agent with extraordinary investigative skills. What a moron! Mr. Yan in his quest for Ape Liquor overlooked the demonic influence of Diamond Jin and his alcoholic weapon over a man who prefers to fuck his women in an alcoholic stupor; a pitiable character inebriated with his own Achilles' heel. Candied lotus root, Mr. Ding? Another serving perhaps?“A writer should always bravely face life, risking death and mutilation in order to dethrone an emperor.”The Republic of Wine has another significant plot running parallel to Ding’s investigation. A Ph.D student a.k.a Doctor of Liquor Studies, is an upcoming writer who heavily invests his time and acumen in a series of communicative letter with his mentor the celebrated Mo Yan. Impressed by the “pissing” event in Yan’s Red Sorghum, Li Yidou confesses to Yan that his true vocation is literature and not brewing the potent drug. By being self-critical Mo Yan is at his sarcastic best describing himself as a “puffy, balding, beady-eyed, twisted-mouthed, middle-aged writer", eager to take part in the upcoming ‘Ape Liquor Festival’. Over the course of several chapters, the reader is in the delightful company of several short stories penned by Yidou encompassing an array of subjects relevant to the existing mayhem of Liquorland. The rambunctious Yichi spreading on the ceiling like a lizard, the gloominess of strange nights on the Donkey Avenue, the bizarre inhabitant of Yidou’s father-in-law with the apes to discover the sugary liquor; Li Yidou’s tales plunges into the deafening depth of surrealism enlisting folklore, political brutality, inhumane experiences, resilient swallows and outright bizarre episodes to be the symbolic core of realism. Out of the odd 5-6 short stories, the one that caught my eye was “Child Prodigy’; a story of a courageous young rebel. The young boy who braved the tyrannical odds , spoke volumes of the pitiful state of a society where freethinking and liberation choices were wiped out as quickly as the diners polished the fragrant steaming “Dragon and Phoenix Lucky Together” from their plates at Yichi’s Tavern.“Birds die in pursuit of food, man dies chasing wealth.’ In times of chaos and corruption, men are just like birds, to all appearances free as the wind, but in fact, in constant peril from traps, nets, arrows, and firearms.”Diamond Jin’s beloved Liquorland is a striking caricature of the blossoming consumerism society of China. As wine and food blend into a luxuriant duo, power and money make a perfect marriage; corruption the pertinent legality that sanctifies this pandemonium. Mo Yan’s metaphorical post-modern absurdity aptly illustrates the gigantic greed of money and power that have engulfed Chinese political environment. Mo Yan is meticulous to keep the conundrum of corruption on the outskirts of the Central government and focusing on local political elements. However, the roaring similarities cannot be ignored because no matter how or where the seed of corruption is sown, there are very few political patrons who choose not to stand in the shade of ‘tree of greed’. After all, who does not love money? Especially in countries where human lives are judged by their economic status, money and power are two condiments essential to make the food edible. As the patriots of Liquorville brag about the Liquorland being at the helm of wealth and prosperity, China has taken pride in the quantum economic rise of the Communist party. The government screams, “Look, we are making you rich by bringing money and all other luxuries at your door step. Why weep when you can enjoy the fruits of modern opulence?” But, on what cost? Who will clear the debris of wasted human lives? Mo Yan’s chaotic prose spirals down into a messy web that at times suffocates the readers as it does to the numerous ill-fated residents of Liquorland. The exploitation of power, the inebriate pangs of conscience faltering with every morsel of aromatic meat and the veracity of treacherous past blinding the morality with insatiable greed not only ravages the people of Liquorville , but also the spirit of human existence. Ultimately, Liquorland becomes a prosperous hoax, a land where even the industrious swallows know that a blemished nest is accepted as adulteration is a commonplace. As the rich get richer and the poor are left standing on the brink of death and desperation, hi-tech infrastructures are constructed on the graves of human rights, democratic voices are sliced open and wrapped in anti-nationalistic fervor as they bleed to death and people like Diamond Jin become the rising star of an exotic banquet while an impoverished couple copulate to procreate a “meat boy”.“Is liquor a harmful insect or a beneficial one?”Liquor is everything you adore and everything you detest. It either blurs agony or bestows mammoth torture. It is a living pesticide. The mesmerizing drops of ethyl alcohol become a thunderous metaphorical saga of a land drunk with authority and gluttony. Throughout the prose the acrid smell of liquor intoxicated Ding Gou’er, Li Yidou , Yichi and that rascal Mo Yan and at times even the reader( myself) felt the need to indulge in my own drunken fest. Alcohol and food is fucking tempting and so is the chase for money and power. Ask Diamond Jin or rather not, it seems that bastard has liquor moths in his stomach. So, Bring in the Wine!!See how the Yellow River's waters move out of heaven.Entering the ocean, never to return.See how lovely locks in bright mirrors in high chambers,Though silken-black at morning, have changed by night to snow....Oh, let a man of spirit venture where he pleasesAnd never tip his golden cup empty toward the moon!Since heaven gave the talent, let it be employed!Spin a thousand pieces of silver, all of them come back!Cook a sheep, kill a cow, whet the appetite,And make me, of three hundred bowls, one long drink!...To the old master, Cen,And the young scholar, Danqiu,Bring in the wine!Let your cups never rest!Let me sing you a song!Let your ears attend! ------- Verse from Li Bai's poem.

 • Hadrian
  2019-03-19 14:07

  The Republic of Wine is a book of extremes and exaggerations. As the lone drunk staggering home from the bar goes in circles and trips over his own legs, the narrative of the story blurs, refers to itself, and gets lost in its own trains of thought. But unlike most drunken reveries, this is one worth listening to sober. The first 'story' in this book is of a detective, Ding Gou'er, who investigates stories of a corrupt mining village where the party bosses eat children. This is a reference to Lu Xun's Diary of a Madman, but Mo Yan doesn't write to teach or instruct about corruption. He writes about grotesque scenes of gluttony and decadence. Our detective, as he wanders further into this strange land, grows less certain in his own grasp of reality, and he cannot rescue anyone.The second 'story' is the exchange of letters between Li Yidou (One-Pint Li) and Mo Yan himself, as they move from literature to drinking, and Ding persuades Mo Yan to visit the semi-real Liquorland and write literature for it disguised as ad-copy. The third 'story' isn't even a unified story at all - it's a collection of short stories that Li Yidou sends to Mo Yan for comments and suggestions. They might seem irrelevant to the main plot at first, perhaps, but they wander in using the main ideas - a boy sells himself for meat, for example, or an elfen child rises up against cannibals a la the Tiananmen Square uprising - and the fictional story plays with the ideas of what is real, what is not real, and how they all fade together in a drunken exaggerated haze. The story lambasts against the confusion of material consumption, and finally devolves into a five page run-on sentence which evokes the final soliloquy of Ulysses, (missing from the Chinese-language copy I have). It is a story which aspires to being aware of itself, a historical subject that is aware of the pitfalls of history and a real author may ever pass into the realm of fantasy.

 • Jonfaith
  2019-03-20 17:16

  Let them understand that food and drink play an important role not only in the physiological process, but in the processes of spiritual molding and aesthetic appreciation.My wife and I were about to watch a film the other night when I spoke loudly during the previews, it is becoming increasingly difficult to appreciate film when the screen is constantly being obscured by references: I'm getting too old. My appreciation for Republic of Wine thus pivoted on these gross, overbearing metaphors: A town built on alcohol and the practice of eating of children. Where does one even begin? The literal and symbolic asides to the Cultural revolution alone boggle the modern reader. Consider me boggled and then sickened. Well, almost anyway. There was reading as gagging sublimation underway. I pushed through it, though without relief.Mo Yan's novel reminded me of Kafka's Castle, replete with sticky tavern floors and loose women. Each chapter is punctuated by an epistolary exchanges between "Mo Yan" and a resident of Liquorville, a doctoral candidate in distilling, as well as an aspiring author. A story from the aspiring author then follows before the chief thread of the novel is resumed. I appreciated the asides and stories more than blind drunk narrative arc. This isn't for the squeamish.

 • Manab
  2019-03-23 15:15

  যেই অল্প কয়টা চৈনিক বই পড়েছি, তার বেশ কয়েকটায় দেখলাম লোকজনরে কোনো না কোনো কারণে যমজ মনে হচ্ছে। যমজের আধিক্য বেশি কী না চীনে, কে জানে। একটা জনপদের দেখতে এক রকম বলা ত আবার রাজনৈতিক অশুদ্ধাচার। এই বই মুগ্ধ করতে পারে নাই - শুরুতে আংশিক মোহ তৈরীতে সমর্থ হইলেও, পড়তে গেলে দেখবেন একটা বহুল ব্যবহৃত কায়দায় গল্প বলা হচ্ছে, মোটামুটি তিনটা সমান্তরাল ঘটনারে ঘিরে - যেহেতু এদানীঙের উপন্যাস, ঘটনাপ্রবাহ একটু পরপর মিশে যাবেই - কিন্তু কায়দার জোর উপন্যাসটারে বাঁচাইতে পারে না। কিছু আশাব্যঞ্জক, কখনো কখনো বমনোদ্রেককারী, দৃশ্য থাকে শুরুর একশো পাতার ভেতরেই, আঁশটে মানুষেরে নিয়ে, রান্নাবান্নার অদ্ভূত কিছু ব্যাপার, মীট বয় নামে একটা অংশ ত মাথায় তুলে রাখার মত ভালো, কিন্তু এরপর দ্রুতই লেখক একটার পর একটা কৌশল ঝোলা থেকে বের করতে থাকেন, অন্যদিকে গল্প ঝুলতে শুরু করে। চরিত্রদের একটা গতি না করে মো ইয়ান অনেক বেশি আগ্রহী পাঠককে চকমকি দেখায়ে মুধ করতে, তাই তিনি এই বইয়ের এক চরিত্র যখন সন্দেহ প্রকাশ করে, অপরাপর দুইটা চরিত্র একই কী না, তখন আরেক চরিত্ররে দিয়ে বলিয়ে নেন, এতে কি কিছু আসে যায়? আসে যায় না - না, শেষে আপনার বলার দরকার নাই তারা এক কী না, কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে এটা নিয়ে আরো কিছু কাজ হবে, বচসা হবে, সে ত আমরা আশা করতেই পারি - কিন্তু না, তিনি ব্যস্ত গাধার শরীর দিয়ে খাবার তৈয়ারের ঘিনঘিনে বর্ণনা দিতে, আর নিজের উপন্যাসে নিজেরে বসানোর চুরাশি হাজারতম এই নিদর্শনে নিজের চমৎকৃত্বে বিজেই গদগদ হতে। সব মিলায়ে, শুরুর কিছু চমৎকৃত্ব বাদ দিলে, আর মাঝের একটা দুইটা দৃশ্যরেও, বাজে বই, আরো ভালো মত বললে সম্পূর্ণ রকমের ঝুলন্ত বই। শেষে গিয়ে একটা ঝাঁপ দিয়ে খেলায় সমতা আনারও চেষ্টা করেন নাই লেখক। তবে মো ইয়ানের মাথাটা নিঃসন্দেহে দেখবার মত, একবার অন্তত খুলে দেখা দরকার। অনুবাদকও তাঁর সাথে অনুষঙ্গ বজায় রেখে কাজ করেন বলে মনে হইলো, এই কাহিনী হারানো চরিত্রের নিকুচি করা বইয়ের দোষ অনুবাদকেরে দেয়া যায় না, সুতরাং বয়সকালে আরো মো ইয়ান পড়া যেতে পারে। কে জানে, হয়ত একটা সময়ে এই বই পুনর্পাঠ করে মুগ্ধ হওয়া যেতে পারে। শিবরাজ চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

 • Matt
  2019-03-21 13:16

  Mo Yan has delivered a totally engrossing book here. Actually, what you get are three books to the price of one: There is the main story about special investigator Ding Gou´er, who is sent from Beijing to the provincial capital Jiuguo (the Schnapps-Town, and eponym of the book), to investigate rumors of politicians and other VIPs who allegedly cook and eat little children. This is also a epistolary novel, in which letters are exchanged between Li Yidou, Ph.d.cand in alcohol science, and aspiring writer of stories, and Mo Yan, much-lauded and successful writer, who is admired by Yidou as a god-like father-figure. Finally there is the collection of short-stories written by Yidou and sent to Yan for revision and maybe publication.All of these story-lines seem rather unrelated, and I was at first only interested in the story about Gou´er. But somehow Mo Yan managed to draw my attention more and more to the letter exchange between him (or someone who has the same name as him) and Yidou, and then to the short stories by Yidou, and then back again to the main plot. How he did this, I cannot tell ... it's magical. As is the whole book, I guess. There are a whole lot of narrative levels, and the author finally had me hooked, when a fictional character (no less than an evil dwarf) in a story written by the fictional character Yidou mentions the name Mo Yan, and told the lyrical I in the story that his real name is not Mo Yan, but rather Guan Moye, and that happens to be the real name of the author of this book as well. So it's layer upon layer of meta-fiction and I'm a sucker for these kind of stories.Near the end of the book all of these story-lines and meta-levels somehow converge together, and the real(?) Mo Yan is visiting Jiuguo himself. From that moment on, things are getting really weird.I highly recommend this book to anyone who has a penchant for literary texts of the special kind. Mo Yan is a fantastic writer. The language is sometimes a bit disgusting and in some places awkward, but this may be due to the translation into German. I can imagine that when translating from Chinese a lot of language nuances get lost. I also think that I understood only half of the book completely. Connoisseurs of China and its history will probably have a lot more pleasure in reading this book. Cheers!This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

 • R.Z.
  2019-03-24 17:04

  I would like not to have had to rate this book, but for a reader to write a recommendation, GoodReads requires a rating. I can see why Mo Yan might have won the Nobel Prize for Literature, because his writing style is unique to say the least. His descriptions are somewhat similar to that of Franz Kafka, fanciful, weird, and often irrational. For that reason alone, I stuck with the book until the end although I admit to skimming portions of it.The story is all about an inspector who is sent to a mine to investigate whether or not the people in that community are eating baby boys. The setting is in a place called Liquorland, and booze, food, and sex dominates the actions of the characters.Howard Goldblatt, the translator, should be commended for bringing the sardonic humor into a Western reader's consciousness, because nobody except someone born and raised in China could actually "get" what the story really portrays. Goldblatt says: "Few contemporary works have exposed and satirized the political structure of post-Mao China, or the enduring obsession of the Chinese about food, with the wit and venom of this explosive novel; none even approaches its structural inventiveness."So I apologize for my two-star rating. It's probably a five-star book, but I had a rough time getting through it. Sorry Mo Yan....

 • Stephen Durrant
  2019-03-01 11:48

  Those who have spent time in China in any kind of institutional capacity know that exotic eating and excessive drinking can hardly be avoided (if one is inclined to avoid). Mo Yan's "The Republic of Wine" satirizes this situation, especially as it exists in official government circles, with the creation of Liquorland, a place that gives excess new meaning. Connoisseurs drink, among other strange things, "Ape Liquor," a drink actually produced by apes, and long to eat the wonderful dish "Braised Baby," which actually is a cooked baby although no one should be disturbed since these "meat boys," as they are called, are raised specifically to be eaten. Mo Yan's satirical pen never quite knows where to stop, which got him into a bit of trouble when this book being banned in China. One of the qualities that makes Mo Yan's novels so noteworthy is the way he plays games with narrative itself. Here, as in "Life and Death is Wearing Me Out," there is a character in this novel named Mo Yan, who as it happens is a famous writer. Mo Yan and the story Mo Yan is writing eventually merge in a scene in which he either is imitating James Joyce, as he says, or is simply drunk. All of this is great fun . . . nicely carved with a very pointed and somewhat dangerous knife!

 • Lenore Beadsman64
  2019-02-23 17:54

  per il surreale? di qua, pregoebbene si, anche l'impenetrabile Mo Yan si arrende al realismo isterico e sforna un racconto surreale che più postmoderno non si potrebbe...l'ispettore chiamato a indagare su "una faccenda di bambini brasati" viene coinvolto in una colossale sbornia, come l'autore Mo Yan invitato nel paese dell'alcol, questo il significato del nome Jiuguo, il ridente borgo (certo che ridono se sono tutti ubriachi) famoso per la produzione di alcolici in cui si ambienta la storia, e entrambi si vedono sfilare davanti una serie di personaggi strani e vivono avventure che sembrano un delirio alcolico...inutile dire che non c'è un finale, dopo tutto è il primo esperimento postmoderno di Mo Yan, però è assai curioso che sia stato cominciato nel settembre 1989...per chi non lo ricordasse la protesta di Tiananmen avvenne il 4 giugno dello stesso anno...

 • Jeremy
  2019-02-22 15:08

  Quite brilliant and incredibly strange. Also fun, confounding and disgusting. The Republic of Wine reads like a philosophical treatise on drunkenness written by a drunken drunk. At first it's a hallucinatory crime drama about the sexual misadventures of a hard-drinking detective, but that is quickly interrupted by an epistolary episode. The narrative then laces letters between the author and a doctor of liquor studies.These interruptions, which become increasingly meta-fictional, contain stories inside stories, mostly fables and history lessons. If it were a cocktail, this would be the recipe: 1 part Kafka, 1 part Bukowski, with a dash of Chinese folklore, stir and ignite. In other words, it's all over the place. But it all comes together in its enjoyable way.

 • Valerie
  2019-03-13 17:56

  This was really bad. I don't care if it was an allusion or a clever metaphor, there was way to much violence, animal cruelty and straight-up nonsense. Not to mention the graphic descriptions of ehem, cannibalism. This was read for class btw, I wouldn't have suffered like this willingly, sigh

 • Katie
  2019-03-05 17:51

  An article in today's NY Times made me think of this book. Here's the link:http://www.nytimes.com/2008/03/08/wor... Read the article, and then read the book (unless you are Leslie. Hi Les! This book is not for you, it will make you queasy. Sorry.) I read The Republic of Wine in a course on post-Mao film and literature, and l-o-v-e-d it. (By the way, if anyone out there would like the book and/or film list from that course, let me know - it completely changed my understanding of contemporary China, and the works are riveting.) My latest literary peeve is that kind of book that sets out to tell the bittersweet story of a hero/ine trying to lead a normal (and therefore noble) life, but is caught up in the sweeping socio-political changes of the times. Think Pearl S. Buck. I find them painfully formulaic and, although they do perhaps teach you a bit of history, more often than not they play into stereotypes that really diminish the immense human significance of the events being portrayed. Or, maybe I'm just not a fan of historical novels - I got about 2 pages into Balzac and the Little Chinese Seamstress before I put it down, even though it had been recommended by the professor of the post-Mao course. Should I just let it go?Moving on. So, The Republic of Wine. Not a bittersweet sentence in sight. In fact, I really didn't even like the main character. What I loved about this book was the way I felt immersed in a specific cultural moment without being placed in the position of a detached, superior observer. Mo Yan does not teach or explain or delve, but rather flings you into a swirling vortex of events, places and characters that are exaggerated and manipulated beyond recognition. You, like the main character, feel perennially drunk. You have trouble discerning fact from fiction, good from bad, up from down. And it's all completely fascinating. It pulls you in like a bad wreck. Like a wreck, however, it does get a little gruesome in places, so be forewarned. I do not enjoy gore, and this is not a gory book. A major theme, however, is cannibalism. Specifically, baby-eating. (Hey Gayle - wasn't that the title of one of your papers? Baby-Eaters!) Don't be put off - it's not what you think, whatever that may be. I would take an entire course on this book - there is that much to say about it. Read The Republic of Wine, and call me when you're done.

 • Christian
  2019-03-16 16:17

  Professional reviews seem to put the emphasis on the social critique, so honestly, I thought I was in for a boring read.Ha! Once you get past the dry format (correspondence... so XVIII century), you're in for some incredible stories. Yes, they are "hallucinatory", but I'd call it that only because there's no better word for it. You get pulled in a web of interlaced events featuring a lot of drunkenness, very weird food and colorful characters. The more they drink, the more it seems like the author himself was drunk writing this and the more it feels like you, the reader, are drunk as well! I'm not sure if Mo Yan is really trying to convey his perspective on China's corruption. In my opinion, most negative reviews (I've read a few here on GR) come from people expecting it to be an allegory. I didn't try to interpret eating a whole donkey as a metaphor for China's politics. Yes, I could come up with ideas about what eating children symbolizes, but it's perfectly possible to enjoy this novel without ever thinking: "But what does it mean?"To me, people trying to extract something political out of this are like Jack Skellington when he tries to understand how Christmas works. In fact, if you enjoyed The Nightmare Before Christmas, there's no reason why you wouldn't like this novel. It has the same grotesque ambiance and it's "dark" in the same way. By that I mean that, for example, that part about eating children isn't presented in a way that leaves you crying or shocked: it's just the bizarre way things are in the story.I recommend reading Mo Yan to everyone, especially if you don't mind it when things get a bit surrealistic.

 • Andy Raptis
  2019-02-26 19:05

  Here, as in most of Mo Yan's novels, you get a parade of grotesque characters and bizarre, outlandish situations. The main narrative involves an investigator trying to uncover the truth behind rumors about cannibalism of kids (pizzagate anyone?) in a rural Chinese town.Even though none of the characters are remotely sympathetic, the story itself would have been able to maintain interest if not for the writer's insistence to interrupt the flow every now and then with a series of short stories that get progressively worse, and if that wasn't bad enough, there is also the private mail between the writer of the stories and Mo Yan himself.It's obvious that Mo Yan wants to make some sort of comment on the Beijing literary establishment, on the way new writers are screened, and also on the Chinese habit of guangxi, which in this case doesn't really do much for the young writer here.It also doesn't do much for the book. The basic story is eventually abandoned and it all culminates in a large monologue that takes up the last fifty pages of the book. This poor attempt to imitate Joyce is by far the worst stunt, although I suspect the government censors may have been responsible by demanding last moment changes to the ending, forcing Mo Yan to hastily rewrite the final act, so at the end you don't know if kids were really eaten or not. I suppose it might be fun to read all those vulgar puns in the original Mandarin version if you're willing to take an overdose of indulgence from the writer's side. Okay, the guy has magnificent writing skills which he likes to show off but what the fuck happened to the story?Recommended for fans of Marina Abramovich's spirit cooking rituals and James Alefantis' Ping Pong Pizza.

 • Silvia Sette Lune
  2019-03-24 17:09

  Un Mo Yan ancora più surreale e metaletterario del solito.Il paese dell'alcol l'ho trovato sì, un'allegoria della Cina che "mangia i propri figli", (vedi i fatti di Tian'anmen avvenuti poco prima del romanzo stesso), sì una satira della tendenza cinese all'esagerare con cibo e alcol anche in occasioni che riguardano il lavoro, ma per me contiene anche una profonda riflessione su cosa sia la letteratura, il suo scopo e significato (un mezzo per raccontare la verità attraverso la finzione) e l'impatto che ha o dovrebbe avere sulla società e gli intellettuali che ne sono inevitabilmente influenzati. Il paese dell'acol è anche una continua messa in discussione tra realtà e immaginazione, qualcosa di simile a quello che si vive sia in stato di ubriachezza, sia leggendo qualcosa che sappiamo nasconde un fondo di verità. Non lo consiglierei come primo approccio all'autore. Sorgo rosso, L'uomo che allevava i gatti e Il supplizio del legno di sandalo sono decisamente più rappresentativi del suo stile e anche più godibili dal punto di vista dell'intrattenimento. Al di là di questo Il paese dell'acol, merita di essere letto e di essere considerato uno dei migliori Mo Yan tradotti finora.

 • Jake Phillips
  2019-03-03 17:14

  This is a book that you win a Nobel prize for. This is the book to read if you were confused by the Nobel committee's use of the term "hallucinatory realism." It styles itself as a novel, but it is a novel in a innovative style comparable perhaps to David Foster Wallace's Infinite Jest. Unfortunately, just like the other works of Mo Yan, this novel is extremely Chinese. It is difficult to grasp many of the finer points in the translation, and the connections the author draws between food, drink, and people will probably be more or less lost on an audience that doesn't have a firm grasp of Chinese society. I'm beginning to feel that the work would benefit immensely from a more in-depth foreword from the translator, as well as endnotes to highlight some of the nuances to open the work up to a broader audience.

 • Larry
  2019-03-17 19:17

  Hmmmm. Don’t know want to make of this. Is it brilliant? A carefully crafted critique of China’s corrupt elite? Or just a bizarre surrealistic tale? I have no idea.The story more or less revolves around special investigator Ding Gou’er, who is sent to the city of Liquorland to look into rumours that city officials are eating children. Yep, eating children. But interspersed with that story is correspondence between Li Yidou, an aspiring writer, and Mo Yan, the author of the novel. The correspondence often includes short stories about bizarre events and people in Liquorland (including the cannibalism), and intersect with the ongoing story of Ding Gou’er’s investigation.In one letter from Li Yidou to Mo Yan, he writes: “I read an essay in which you wrote, ‘liquor is literature’ and ‘people who are strangers to liquor are incapable of talking about literature’. Those refreshing words filled my head with the clarified butter of great wisdom…”. Love it! …even though Mo Yan later says to ignore that, because he wrote it when he was drunk.Li Yidou’s correspondence and short stories often refer to a little boy, sometimes portrayed as a red demon, other times as the “scaly boy”, who seems to be a super-hero figure, fighting the corrupt rulers of Liquorland. Was that meant to portray Chinese activists fighting in real life? At the end of the book, investigator Ding Gou’er has been corrupted and defeated in his quest to bring justice to Liquorland. His death gives a flavour of the bizarreness of the book: “…he stumbled into an open–air privy filled with a soupy, fermenting goop of food and drink regurgitated by Liquorland residents, plus the drink and food excreted from the other end, atop which floated such imaginably filthy refuse as bloated, used condoms. It was fertile ground for all sorts of disease-carrying bacteria and micro-organisms, a paradise for flies, Heaven on earth for maggots. Feeling that this was not the place where he should wind up, the investigator announced loudly, just before his mouth slid beneath the warm, vile porridge, ‘I protest, I pro-‘. The pitiless muck sealed his mouth as the irresistible force of gravity drew him under. Within seconds, the sacred panoply of ideals, justice, respect, honor, and love accompanied a long-suffering special investigator to the very bottom of the privy…”.Blech. What a way to go. Was that supposed to be Mo Yan’s perspective on the fate of those who try to fight corruption? Who knows? The final five pages of the book are a stream-of-consciousness string of words that are largely unfathomable.Given that Mo Yan has won the Nobel Prize for Literature, and I haven’t, maybe his brilliance is just beyond me. But I don’t think I’ll be rushing to read any of his other books, based on this one.

 • Helmut
  2019-03-20 19:07

  Trink, trink, Brüderlein, trink!Die Chinesen sind magengesteuert. Angedeutet hat sich das für mich schon immer bei der Beschäftigung mit China; richtig klar wurde es mir, nachdem ich Eine Himmelsreise: China in sechs Gängen gelesen hatte. Vor kaum etwas schrecken die Ostasiaten zurück: Was sich bewegt, kann gegessen werden. Doch der Hintergrund dieses Buchs lässt selbst den Schlangentopf-gewohnten Kantonesen erstarren - in der Stadt Jiuguo sollen hochrangige Funktionäre kleine Kinder essen...Doch ums Essen geht es in diesem Roman nur nebenbei, denn der Alkohol ist der Hauptprotagonist. Der oberflächlich von allen gefeierte positive und der aber durchweg als negativ beschriebene tatsächliche Einfluss dieses Stoffs auf die Menschen durchdringt den Roman wie der Schnaps die darin eingelegte Williams-Birne.Mir gefällt, wie sich die Erzählebenen, zu Anfang völlig disjunkt, mit Fortschreiten der Handlung immer mehr aneinander annähern. Hat mich zu Beginn die Erzählung um Ding Gou'er deutlich mehr interessiert als der scheinbar den Erzählfluss brechende Briefwechsel Mo Yans mit seinem Verehrer Li Yidou, so dreht sich dieses Interesse am Ende völlig um - der nur noch schwer verständliche spätere Wahn Dings hat nichts mehr von der extrem beklemmenden Stimmung der ersten paar Kapitel, in denen man sich ob der drückenden, klebrigen und leicht unheimlichen Atmosphäre selbst körperlich unwohl zu fühlen beginnt. Dafür wird die Familiengeschichte Lis um so faszinierender. Das "stream of consciousness"-Ende schließlich lässt mich völlig kalt: schade, ein äußerst schwaches Ende für so einen großartig beginnenden Roman.Ich habe so ein Gefühl, dass die im deutschen stellenweise sehr drastische Sprache voller Fäkalien und Obszönitäten im chinesischen milder klingt, die Sprache ist von Natur aus gern etwas deftiger. Im deutschen Text wirken viele Schimpfwörter so etwas gewollt und stechen hin und wieder aus dem restlichen Text heraus.Die mir vorliegende Taschenbuchausgabe vom Unionsverlag Zürich weist angenehmes Papier, schönes Schriftbild und genügend Weißraum auf. Ein völlig belangloses Coverbild mit einem nichtssagenden Bild rundet die ingesamt sehr unauffällige Präsentation ab.Lassen Sie es sich trotzdem schmecken, auch wenn die Lektüre trotz Literaturnobelpreis natürlich nicht an den Genuss von geschmorten Eselsgenitalien heranreicht!

 • Charlie
  2019-03-25 18:50

  I feel bad giving this three, but I can't just keep giving everything four.Mo Yan writes his books by hand very quickly with little editing, and this is exactly how they read: Mo Yan writes with an incredible amount of energy, and you are often taken on tangents that lead you right where you started out from. Sometimes a little more coherence would be welcome, but this being said there is very definitely a coherent overarching structure to the book as a whole.Every writer since Pynchon that has had a vaguely post-modern approach to writing has been compared to Pynchon, and it is because of this that I am reluctant to do it here. But there is something that Mo Yan and Pynchon do much more than Foster-Wallace or Gaddis and that is to lead you on an adventure: one minute your in an underground layer then you're being mugged by a dwarf whilst incapacitated. In the book itself Mo Yan hints at the fact that he is a keen reader of Kung-Fu novels. Another parallel is how they both love to use extreme aesthetics in the most imaginative way they can. In 'The Wine Republic' this amounts to braised babies, delicacies of Donky genitals and sweaty sex scenes.The book is largely focussed on extreme consumption of alcohol which makes it a good book to read over Christmas, last night I was enjoying this book whilst drinking Cassis and Ameretto, and it is these sort of extreme and sweet flavours that suite the book perfectly, I also recommend listening to technical death metal whilst reading it, because it is this sort of energy and intricacy that suits the reading of the book. I really enjoyed this book, but I leave it a three because it is ultimately a quick and fun read.It should be said that the reflexive element of this book that in the beginning seems to be a bit predictable turns out to be very interesting and expertly handled.

 • Malgorzata Halber
  2019-03-25 11:00

  Tak sobie wyobrażam osobę, która sięga po tę książkę myśląc, że czeka go naturalistyczny obraz Chin. Zresztą wydawca zadbał o to, żeby tak ją sprzdać, na okładce stoi jak byk "prawda o Chinach nie jest piękna". No więc taka osoba, która spodziewa się Nędzników z Pekinu musi przeżyć niezły szok. "Kraina wódki" jest rozbuchana pod każdym względem - formy, w której opowieść przeplata się z korespondencją Mo Yana, języka skrzącego się od jadeitowych kryształów i czarnych śliskich oślich grzbietów oraz treści. Miałam wrażenie że obcuję z misternie utkaną metaforą - dprawdy zmartwi się ten, kto liczy na alkoholowe przypowieści w stylu Jerofiejewa. To w ogóle nie o tym. To o dziwnym, magicznym miejscu, w którym występują notable mogący wszystko (nawet zjeść dziecko), w którym kuchnia wykracza daleko poza skromne piramidy z ptaków popularne w kuchni barokowej, w którym bieda zmusza do oswojenia się z zabijaniem, a wszystko przeniknięte jest przyrodą. Obawiam się że jest to o Chinach. Sposób podania treści jest dosyć brawurowy, ale co najdziwniejsze - doceniając kunszt Mo Yana, miałam nikłą przyjemność z lektury. Dopiero ostatnie pasaże uwypukliły dla mnie sens całości. Dziwne jest moje wrażenie, chylę czoła, osadzają się we mnie obrazy salangan złocistych, czerwonych karłów i chłopców pokrytych błękitnymi łuskami, a jednak wiem, że czytało mi się "Krainę wódki" bez przyjemności. To była praca rozumu, a nie serca.

 • Ward Katz
  2019-03-12 18:02

  The Republic of Wine is clearly a great piece of satire. It is beyond funny and one can equate it to other great works and the author to great artists from Joyce to Waugh to Gabriel Garcia-Marquez. But for most American readers, and probably most non-Chinese writers, to say you really get most of it would be highly disingenuous. The translation by Goldblatt is probably a masterpiece in and of itself. One reviewer suggested that some annotations explaining many of the references in the book would be helpful. However, that said, most readers can get a sense for the extreme indulgences in liquor, food, sex and other trappings of luxury and wealth that may have come as a result of the rapid advancement if China into modernity in the 1990's. Also, the allusion to cannibalism may symbolize how children and other fairly defenseless sectors of the society became forgotten and taken advantage of during the rapid transfer of wealth and power to the relative few. You can see how there may be comparable themes in western society - all one needs to do is tune in to Saturday Night Live.

 • Ewelina
  2019-03-16 11:54

  „Dla naszego wywodu doniosłe znaczenie ma natomiast fakt, że powstałem w wyniku połączenia odurzonego plemnika mojego ojca z odurzonym jajeczkiem mojej matki, i że to właśnie zdecydowało o moim losie i o jego nierozerwalnym związku z alkoholem.”Rozpoczynając czytanie książki autorstwa tego chińskiego pisarza, stwierdziłam zjawisko bardzo łatwego wpadnięcia w stan upojenia alkoholowego, bez ani jednej jego materialnej kropli. Z drugiej strony, może książka okazałaby się łatwiejsza w odbiorze, gdyby czytać ją po tzw. „kilku głębszych”. Nie zachęcam jednak nikogo do alkoholowego bratania się z głównymi postaciami, są zbyt mocnymi zawodnikami. W końcu mieszkają w Alkoholandii…Dalsza recenzja na:http://czytamjestempodrugiejstronielustra.wordpress.com/2014/05/27/mo-yan-kraina-wodki/lubhttp://czytam-jestempodrugiejstronielustra.blogspot.com/2014/05/mo-yan-kraina-wodki.html#more

 • Sangeet Malhi
  2019-02-26 11:15

  Demonic Realism is what Mo Yan prefers in his writings. I have always been intrigued by the real China. I chose Mo Yan, first he is not a conventional anti-communist writer, second- he had used his delusionary realistic writing aspects to write a satire about the communist state of China.It is an erudite read for non chinese like me. There are cultural symbols which I even dont know are the ones, used by Mo Yan in this book, for example a swallow's nest. It is just one example but we coming across these objects in the book.It is an entirely different world and thats what attracted me to this one.

 • Jamie
  2019-03-22 19:10

  The translation is a bit awkward and the plot is so bizarre that I gave up trying to figure it out and just enjoyed the unending stream of bizarre images and ridiculously descriptive prose. Mo Yan seems to definitely be a "more is more!" kind of writer and goes over the top of the top in describing things. Just be aware that the central plot point of the book is a government detective sent to a fictional province of China to investigate rumors that the party officals and high mucky mucks have been EATING BABIES. If you're ready for page upon page of how these babies are lovingly raised and then tenderly cooked to really bring out their flavor then by all means dive right in.

 • Pante
  2019-02-28 15:11

  მო იენი ძალიან მაგარი მწერალია. ეს წიგნი არის საუკეთესო ღვინის ბოთლი, გენიალურ ალეგორიებს რომ თავი დავანებოთ, ისეთი სტილი და შინაარსი აქვს რომ კითხვისას გეჩვენება თითქოს თვრები, რეალობა და ფიქცია ერთმანეთში ირევა. სუფრის და ღვინის მოყვარული ქართველისთვისაც ზედგამოჭრილი რომანია, ბოლო-ბოლო ჩვენც ხომ ღვინის ქვეყანა ვართ.

 • Jason
  2019-03-19 14:50

  Probably the most accurate textual rendering I've ever encountered of being inebriated. Now prepare to be reading like a drunkard for 250 pages. Pretty amazing if you think about it, but it wasn't cohesive enough to achieve its potential. Exciting though.

 • Anna
  2019-02-27 14:56

  Absurd in very nice package. Drinking and cannibalism presented with black humour. Worth reading.

 • Natalia Ponomarchuk
  2019-03-05 12:16

  Читається зі змішеним відчуттям ...огиди й цікавості Але має право на Нобелівську премію

 • Zach
  2019-03-13 12:17

  a sober* examination of baby-phagy*actually, booze-soaked