Read The Seed Beneath the Snow by Ignazio Silone Online

the-seed-beneath-the-snow

Pietro's story continues in The Seed Beneath the Snow, Silone's personal favorite in the trilogy. Pietro Spina flees again and, with the police in close pursuit, is taken in by his grandmother Donna Maria Vincenza. Though comfortably settled in Italian bourgeois society, she jeopardizes her own life in order to protect him....

Title : The Seed Beneath the Snow
Author :
Rating :
ISBN : 2557227
Format Type : ePub
Number of Pages : 400 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

The Seed Beneath the Snow Reviews

 • Ahmad Sharabiani
  2019-01-04 10:45

  Il seme sotto la neve = The Seed Beneath the Snow (The Abruzzo Cycle #2), Ignazio Silone عنوان: دانه ی زیر برف؛ نویسنده: اینیاتسیو سیلونه؛ مترجم: مهدی سحابی، تهران، امیرکبیر، 1361؛ در 452 ص؛ چاپ دیگر: تهران، انتشارات ماهی؛ 1392؛ در 504 ص؛ شابک: 9789642091768؛ موضوع: داستانهای نویسندگان ایتالیایی قرن 20 مجلد دوم كتاب نان و شراب استدانه ی زیر برف؛ کتاب دوم نان و شراب است، داستان از همان‌جایی‌ آغاز میشود که نان و شراب به پایان میرسد؛ فرار پیترو اسپینا به کوهی‌ پوشیده از برف و کشته‌ شدنِ کریستینا توسط گرگ‌ها. نان و شراب داستانِ مبارزه‌ ی یک‌ سوسیالیست علیهِ فاشیسم است. مأمورین ِ دولتی در تعقیب‌ اش هستند. اگر گرفتار شود زندان و کتک و شکنجه و احتمالاً تیرباران در کار خواهد بود. اما نان و شراب در حالی‌ که فرار ِ ناتمام ِ پیترو اسپینا را تصویر می‌کند پایان می‌یابد. دانه ی زیر برف داستانِ همین‌ مبارزه و گریز دائم است، امّا نه در هیچ‌ یک از جهاتِ چهارگانه و نه در سِیر ِ پیشین ِ خود، بلکه در عمق روح، سِیری در آفاق و اندیشه‌ ی وجود...؛ ا. شربیانی

 • Davide
  2019-01-06 12:07

  «non c’è occupazione superiore e più necessaria di quella della coscienza che l’uomo può acquistare di sé stesso e del significato della sua esistenza su questa terra»Così, verso la fine, dice il protagonista Pietro Spina.Da molto tempo non leggevo Silone: i ricordi di Fontamara e di Vino e pane sono ormai molto sbiaditi; difficile tessere continuità. L'occasione di questa lettura del Seme sotto la neve è una nuova edizione che parte dal dattiloscritto conservato a Zurigo; e quindi contiene anche i brani colpiti dalla censura svizzera, che vigilava affinché i rifugiati non attaccassero troppo apertamente i regimi di provenienza.Tutto il mondo, qui, è l'Abruzzo degli anni del fascismo trionfante (anche chi vive decenni in America si ritrova soltanto tra paesani e torna senza nessun cambiamento, al massimo con un soprannome che storpia l'inglese), ed è un mondo che sembra fatto soprattutto di cafoni e di oratori: poveri ignoranti che parlano coralmente col "già si sa", e nullafacenti che sfruttano "l'industria più produttiva da queste parti", ossia la retorica. Continuando a leggere, il libro mi è sembrato sempre più appartenere a quella linea del romanzo che Bachtin, per parlare di Dostoevskij, faceva nascere dall'antica satira menippea: continui grandi discorsi, anche proprio sulle cose ultime e sulla condizione umana, tenuti in stalle o taverne, tra sordomuti trattati come asini umani, perseguitati politici che rinascono grazie all'attaccamento ai poveri, agli animali, alla terra; situazioni eccezionali che provocano l'emergere delle idee, non puri concetti ma distillati del vivere, inseparabili dal loro portatore umano. Quasi tutti i personaggi del Seme sotto la neve hanno una loro visione, utopica o conformista, di come dovrebbero andare le cose, spesso introdotta dalla formula “si potrebbe vivere così bene”: la vita umana potrebbe essere buona... se nel mondo ci fosse un po' più pazienza... se non ci fosse l'umidità... se si potesse vivere come amici, se...Colpisce anche la mescolanza tra tono appassionato-morale e polemico-caricaturale. I grandi discorsi, lo sfogo oratorio, sono ferocemente burlati e condannati, ma in altri casi proprio loro sono lo strumento per l'espressione delle idee portanti del libro: il "cristianesimo contro i preti", la "scoperta della terra", l'attaccamento ai poveri, il rifiuto dell'attuale ordine sociale.Alla fine, una lettura che sono contento di aver fatto, ma che non definirei straordinariamente coinvolgente.

 • Elham
  2019-01-14 12:58

  Shocked. Very shocked and speechless...

 • Sevil
  2019-01-15 07:39

  كتاب دانه زير برف در واقع جلد دوم كتاب نان و شراب است . زيرا از همان جايي كه نان و شراب قطع مي شود يعني فرار پيترو اسپينا در كوهي پوشيده از برف و كشته شدن كريستسنا توسط گرگها، آغاز مي شود. نان و شراب داستان مبارزه يك سوسياليست است عليه فاشيسم و دانه زير برف، داستان همين مبارزه و گريز دائم است ، اما نه در جهات جغرافيايي بلكه در عمق روح و انديشه. داستان پيترو اسپينا ، داستان خود سيلونه است . اين مبارزي كه ده ها سال از بهترين سال هاي عمرش را وقف مبارزه با فاشيسم كرده و در گروه جوانان سوسياليست مبارزه مي كند ، ناگهان چنان در خود فرو مي رود و در خويشتن خويش به نشستي عارفانه مي نشيند كه حتي از زاهدان نيز چنان تامل و تفكري بر نمي آيد. اين جاست كه خواننده از خود مي پرسد ، چگونه از يك سوسياليست بيرون گرا ، مردي عارف و درون گرا ساخته مي شود؟ مردي كه در طويله ، ميان كاه و در هنگام نظاره الاغي آنچنان تولدي نو مي يابد ، كه به تولد مسيح شبيه است. سراسر اين كتاب سرشار از انديشه هاي ناب عرفاني است، كاوش در عمق قلب و ذهنيت خويشتن و تولدي دوباره يافتن همچون مسيح. قهرمان اثر و حتي آن آدم كر و لال نيز ، تجسم عيني مسيح است ،زيرا صليب رنج خويش را بر دوش دارد.همچنين كتاب از درون مايه اي ضد نظام و آنارشيست فلسفي برخوردار است ، نه تنها ضد نظام كليسايي بلكه ضد فساد اخلاقي ، آنچنان كه در متن كتاب از زبان دن سه ورينو مي خوانيم:" اخلاق شماها ديگر پوسيده شده ، شما اسم دنائت خود را مذهب گذاشته ايد" يا در جايي ديگر پيترو مي گويد: " قبول كن اگر خدا اينقدر دلش مي خواست كه در كار دنيا دخالت كند ، خيلي كارها هست كه بيشتر از اين برازنده اوست. مثلا مي تواند، زلزله اي به منطقه لاتزيو بفرستد كه كانون آن واتيكان باشد. " رويهم رفته كتاب تمي منحصر به فرد دارد و از مزيت روانكاوي افراد وانديشه ها برخوردار است و طنزي سرشار درسراسر متن به چشم مي خورد.و سخن آخر اين كه دانه زير برف نه داستان سوسياليستي مبارز، بلكه انسان فقيري است كه به جستجوي مقدس ترين معابد جهان يعني قلب و خويشتن واقعي آدمي ، رفته است . داستان زاهدي پاك باخته و عارفي از خويش سفر كرده در جستجوي حقيقت وجود انسان. داستان انساني كه مي بايست صليب خويش را به دوش گيرد ( مسئوليت خود را خود بعهده گرفته و بپذيرد ) .

 • Amir
  2019-01-16 13:53

  خواهش میکنم این کتاب رو نان و شراب مقایسه نکنید تا عذاب نکشم، انگار نه انگار که این سیلونه همون سیلونه بود.

 • Matjaž Lesjak
  2018-12-28 11:02

  Zanimiva, nenavadna zgodba, ki se razvija z zelo različno dinamiko. Opisi oseb in pokrajine odlični. Dogajanja so opisana realistično, včasih duhovito. Odličen prevod. Sem vesel, da sem po naključju naletel na to knjigo.

 • Sepanta
  2019-01-17 11:48

  رمانی است گیرا که ایتالیای دوران فاشیسم موسولینی را به تصویر می کشد.گرچه ایدئولوژی های چپ یا هر نوع ایدئولوژی دیگری را قبول ندارم ولی این کتاب و دیگر کتاب های سیلونه را بسیار دوست داشتم و به او به عنوان یک نویسنده خوب احترام می گذارم.

 • Ali
  2019-01-02 08:58

  Murica (Fontamara); Revolution is not a try for removing lonliness, but a try to stay together and not fear”.در مورد آثار ایناتسیو سیلونه، لطفن اینجا را بخوانید؛http://www.goodreads.com/author_blog_...

 • Haman
  2019-01-04 14:06

  باید جلد دوم نان و شراب باشد داستان مبارزه و کریز دایم است در عمق روح سیری در افاق و اندیشه وجود دانه زیر برف تمثیل اتشفشان خاموشی است که اینک ارام زیر برف خفته است

 • Nousha
  2018-12-25 12:44

  پيترواسپينا ،ماجراجوي جوان مخلوق سيلونه،مدت ها خشم من را بر انگيختچون به راحتي مي توانست كاري كنه كه مجبور به فرار نباشه ولي نمي كرد