Read Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet by Ahu Antmen Online

kimlikli-bedenler-sanat-kimlik-cinsiyet

Kimlikli Bedenler’de bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların, geçmişin yapıtlarından bugüne taşınaKimlikli Bedenler’de bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların, geçmişin yapıtlarından bugüne taşınan stereotipik temsilleri nasıl alt ettiği irdeleniyor. Osmanlı resminden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte çıplaklık olgusunun sanatsal ve kültürel zemini, Türkiye’nin modernleşme süreci bağlamında beden ve temsilleri, bir ‘namus meselesi’ olarak heykel olgusu, kadınların çağdaş sanattaki öncü konumları, feminizm ve performans, kimlik politikaları bağlamında sanatta performatif beden, bedenin ‘armağan’ kavramı bağlamında sanatsal bir metafora dönüşümü Kimlikli Bedenler - Sanat, Kimlik, Cinsiyet’te ele alınan konular. -Modern ve Mahrem: Osmanlı Resminde Çıplak Beden-Hanımlara Mahsus Beylere Vazife: Sanat Tarihi ve Cinsiyetli Beden-Türk Sanatında Modernleşme Arayışı ve 'Antik' Beden-Kır, Dök, Tükür: Bir Namus Meselesi Olarak Heykel ve Beden-1970'ler Türkiyesi'nde Sanat, Kimlik ve Cinsiyet-Çağdaş Sanat Öncülerinin Kimlikleri Neden Pembe?-'Olympia'yı Sahnelemek: Kimlik Politikaları Bağlamında Performatif Beden-Bir Sanatsal Metofor Olarak Armağan Beden-Feminizm ve Performans: 'Barış Gelini' Pippa Bacca ve Kurban Beden...

Title : Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet
Author :
Rating :
ISBN : 23480064
Format Type : Paperback
Number of Pages : 196 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet Reviews

  • Kerem Akyol
    2019-04-06 15:54

    Dünya çok uzun yıllardan beri, erkek egemen bir düzende yaşamakta ve eril tahakküme maruz kalmaktadır. Türkiye 2017 yılına gelindiğinde bile halen birçok konuda çok karanlık ve olumsuz gözükse de biraz daha eski dönemlere gidildiğinde durumun ne kadar vahim olduğu görülecektir. 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Yıl kutlamaları için Güzel Sanatlar Komitesi, İstanbul’da kalıcı bir anı bırakmak amacıyla ‘’50 yıla 50 heykel’ dikilmesini kararlaştırmıştır. Dönemin önemli heykeltıraşları seçilmiş ve isimler kararlaştırılmıştır. Sonrasında heykeller İstanbul’un önemli yerlerine yerleştirilmiştir. Bu heykellerden biri olan Güzel İstanbul dönemin önemli heykeltıraşlarından olan Gürdal Duyar tarafından yapılmıştır ve Karaköy meydanına dikilmiştir. Heykel, çıplak bir kadın imajı sunduğu için tepki toplamış, gazetelere ve haberlere çıkmıştı. ‘’Etrafında kopan fırtınayı izlediğimizde gördüğümüz gibi, Güzel İstanbul, geleneksel muhafazakar kesimlerin dinsel inançlarından beslenen figür yasağının devam etmekte olduğunun, hatta resmi kanallardan meşru bir zemin bulabildiğinin bir göstergesidir. Güzel İstanbul heykeli, Karaköy meydanına yerleştirilene kadar hiçbir tepki çekmemiştir. Bazı basın organlarının açtığı kampanyalar sonucu halk manipüle ve provoke edilmiş, devlet adamları da bu kampanyalara destek verince, heykel yerinden kaldırılmıştır. Dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan, eserin Türk ve Müslümanların ahlakını bozduğunu savunmuştur. Heykel Karaköy meydanından sökülüp, Yıldız Parkının ücra bir köşesine atılmıştır. Heykelin kaldırıldığı gün ortalık bayram yerine dönmüş insanlar sevinmiştir. O gün Türkiye Sanat tarihine adını kara harflerle yazdırmış ve erkek egemenliğinin pekişmesini sağlamıştır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında alay ve eleştiri konusu olmuş, ve hakkında birçok karikatür yapılmıştır; Türkiye, Arabistan’a benzetilmiştir. Böyle gelişmeler olsa da, hiçbir hükümet bu konuyu bir daha gün yüzüne çıkartmamıştır ve heykel bugün halen Yıldız parkında ziyaret edilebilir.Erkek, kadının üzerine çıktığı ilk günden sonra tüm ağırlığını halen kadının üzerinde hissettirmektedir ve kalkmaya da pek gönüllü değildir. Türkiye ve tüm dünyada sanat üzerinden görülen eril tahakküm halen şu anda da dünyanın çoğu yerinde geçerlidir. Türkiye ise her gün daha da geriye giderek erkek egemenliğini bir zafer edasıyla kutlamaktadır.