Read Ang Mabait na Kalabaw (Big Book) by Virgilio S. Almario Liza Flores Online

ang-mabait-na-kalabaw-big-book

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahaThe good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.Book Size: 17 X 11 inches...

Title : Ang Mabait na Kalabaw (Big Book)
Author :
Rating :
ISBN : 9789715084161
Format Type : ePub
Number of Pages : 267 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Ang Mabait na Kalabaw (Big Book) Reviews

  • Romy Sionicio
    2018-11-28 05:41

    ang mabait na kalabaw by virgilio almario