Read المعرفة والمصلحة by Jürgen Habermas حسن صقر Online

المعرفة والمصلحة

For those concerned with the relationships between thought and action, Knowledge and Human Interests will quickly be recognized as a brilliant book -- and a bold outline for a new social theory."…this book is rich in suggestions for a new theory of knowledge that would take into account the 'interest' of humanity in non-repressive and non-distorting commmunication, or freeFor those concerned with the relationships between thought and action, Knowledge and Human Interests will quickly be recognized as a brilliant book -- and a bold outline for a new social theory."…this book is rich in suggestions for a new theory of knowledge that would take into account the 'interest' of humanity in non-repressive and non-distorting commmunication, or free and equal interaction as the implicit horizon of knowledge." -- Mark Poster"It is not altogether easy to assess the work of a scholar whose professional competence extends from the logic of science to the sociology of knowledge, by way of Marx, Hegel, and the more recondite sources of the European metaphysical tradition.…The baffling thing about Habermas is that, at an age when most of his colleagues had painfully established control over one corner of the field, he has made himself the master of the whole, in depth and breadth alike." -- Times Literary Supplement...

Title : المعرفة والمصلحة
Author :
Rating :
ISBN : 9789774210211
Format Type : Paperback
Number of Pages : 320 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

المعرفة والمصلحة Reviews

 • Christine Dantas
  2018-12-16 00:13

  This was the first book written by Habermas that I read. As I understand, it is a profound and intricated criticism to Positivism and how the Theory of Knowledge became restricted to a theory of science, a methodology. In parallel, the role of human interests as a self-reflection on the subject of knowledge is deeply analysed as well as how Positivism de-emphasize it. One of the theses states that science was no longer seriously thought after Kant, and how subsequent thinkers opened the path to Positivism. This is s difficult book, it is well written but too intricate. I would recommend it only for brave laymen (but these don't care much about recommendations), otherwise it is certainly an important reading for philosophy students. As a lay reader, it took me several months to read it, several notes to think about, but I was not much enthusiastic about it, specially from the second half to the end, and the sections on Freud were not interesting to me.

 • Justin Evans
  2018-11-24 02:14

  Habermas is simply the worst writer, relative to the complexity of his ideas, that I have ever come across: others are worse writers (Hegel), but have more difficult ideas which they struggle to express. Others have less complex ideas (many analytic philosophers) but express them more clearly. Urgh. This should have been an essay arguing for the 'interested' nature of reason: the claim being that any form of argument or communication at all is necessarily aiming at 'enlightenment,' freeing us from dogmatism. This is interesting. Habermas wants to get to this claim through an immanent critique of positivism. This too is interesting. But giving us a complete rundown of Comte's, Mach's (!!!), Dilthey's, and Peirce's philosophies of science? Not so interesting, or necessary. It's rigorous, sure. But sometimes you just want the straight dope. Not here. Also, part III, on Freud and Nietzsche, is a complete and utter waste of time, even if you buy the idea that psychoanalysis shows one possible way to combine Peirce's philosophy of science approach with Dilthey's hermeneutics.

 • Leland
  2018-11-28 03:15

  My first exposure to Habermas, and all is very intriguing. Very orderly in his writing and also willing to startle the reader with blunt comments about the work of others! The translation is carefully done and includes helpful reminders on the German words that are more inclusive in their scope than the "convenient" English vocabulary usually offered... always a tricky difference to manage. It was by accident that I read this 1968 work first. It doesn't always show up in lists of his most widely read works - I found a used copy at an irresistible low price! I had good luck to begin here, however. The last chapter draws clear distinctions from Nietzsche's work (not just grumblings that N disavowed self-reflection) and two early chapters introduced me to an American Charles Sanders Peirce, and consider Peirce's work in detail. Peirce was impoverished, ingenious, and definitely has something to offer in our century, if retrieved from obscurity. Definitely recommend a quick search in Wikipedia!

 • Erik Graff
  2018-12-13 01:16

  I read this book for David Schweickart's course entitled "Social and Political Philosophy" at Loyola University Chicago during the second semester of 1980/81. While I found Habermas likeable and his discussion of ideal communicative circumstances interesting and agreeable, I was dismayed by the long-windedness of the text. We were reading it in translation, so perhaps the fault was that of the translator.I believe we also read Rawls' Theory of Justice for the same class--far and away the most impressive book read while in the philosophy program. Knowledge and Human Interests directly relates to some of the central concerns of that book. Sadly, however, there wasn't enough time devoted to discussion on such matters, the class being also occupied by Hegel, Marx et cetera.

 • rana omar
  2018-12-08 21:05

  عن الفصل الأول : تحليلات هيجل التي عرضها هابرماس اقتباسا من فينومينولوجيا الروح ثرية و لفتت انتباهي لحاجات ملحظتهاش و أنا بقرأ الفينومينولوجيا هيجل بيبحث في الكيفية و كيفية الكيفية الطرح اللي قدمه في نقد نظرية المعرفة ممكن يكون فعلا مطابق لتمسية هابرماس للفصل أنه نقض لنظرية المعرفة بالأساس الكتاب ممتع و هابرماس تقيل و الترجمة بتاعت المشروع القومي مش لطيفة ، مستغربة أنه بعد كل دا هكون مضطرة أرجع لكتب الطب اللطيفة حيث دا أول كتاب أمسكه من بداية الامتحانات من شهرين :(

 • Aicha NEDJAR
  2018-11-30 20:09

  an important window to Habermas thoughts