Read Kişilik: Kaygıdan Mutluluğa by Özcan Köknel Online

kiilik-kaygdan-mutlulua

Çağımızda insanlar arası ilişki ve iletişimin artmasına karşın, günümüz insanı yalnızdır... Korkuları, takıntıları, saplantılarıyla baş başa...Bir dağ tepesinde ya da uçurumun başında kalmışcasına da kaygılı... Yaşam boyu iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış ikileminin pençesindedir. Bir yandan da öteki kişilerle ilişkilerinden doğan sürtüşme ve çatışmaların bunalımını yaşÇağımızda insanlar arası ilişki ve iletişimin artmasına karşın, günümüz insanı yalnızdır... Korkuları, takıntıları, saplantılarıyla baş başa...Bir dağ tepesinde ya da uçurumun başında kalmışcasına da kaygılı... Yaşam boyu iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış ikileminin pençesindedir. Bir yandan da öteki kişilerle ilişkilerinden doğan sürtüşme ve çatışmaların bunalımını yaşar...Bireysel olarak ruh sağlığını, toplumsal olarak da insanlar arası ilişkiyi bozan bu sorunların çözümü için ruhbilimden yararlanmak, ilke ve kurallarını bilmek gerekmektedir. Kendini tanımak isteyen insan kişiliğini inceler. Belirli sınırlar içinde iyi, güzel, doğru bulduğu niteliklerini geliştirip kötü, çirkin, hatalı yanlarını örtebilir. Böylece hem kendi iç dünyasındaki dengeyi sağlar, hem de başkalarıyla olan ilişkilerini düzenler. KAYGIDAN MUTLULUĞA KİŞİLİK, bir bilim adamının kaleminden büyük çoğunluğun anlayacağı bir yaklaşım ve dille yazılmış geniş okur kitlesinin yararlanmasını amaçlayan ilginç bir yapıttır....

Title : Kişilik: Kaygıdan Mutluluğa
Author :
Rating :
ISBN : 9789754051001
Format Type : Paperback
Number of Pages : 431 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Kişilik: Kaygıdan Mutluluğa Reviews