Read Makalat by Şems-i Tebrizî Online

makalat

Makâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerin, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlenmesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda bize Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikayesini kapsayan bir çok gizli hataları da gün ışığına çıkarmaktadır.Mevlana'nın, ŞeMakâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerin, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlenmesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda bize Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikayesini kapsayan bir çok gizli hataları da gün ışığına çıkarmaktadır.Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinmeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikayeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlana'nın, Şems'e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şems-i Tebrizi'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat aşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter.(Arka Kapak)...

Title : Makalat
Author :
Rating :
ISBN : 9789756205198
Format Type : Paperback
Number of Pages : 511 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Makalat Reviews

 • Ahmet ZAN
  2019-05-20 04:09

  Eski sofuların,şeyh ve dervişlerin düşünce yapılarını anlayabilmemiz için önemli bir kitap. Tefsirde ne kadar mecaza kaçtıklarını ve Kuranı yorumlamadaki mercii olarak sadece kendilerini görmeleri ve bunu insanlara bu şekilde empoze etmeleri cemaat kavramının doğmasına sebep olmuştur.Cemaatlerin ve şeyhlerin sahte bir dinle, kurnazca nasıl kitleleri uyuşturduğunu anlamak için okuyun.

 • Ruhat alp
  2019-05-15 00:47

  Şems-i Tebrizi...nam-ı diğer Şems-i perende (uçan Şems).Derlemelerden oluşmuş bir eser.Ne kadarı Şemse ait belli değil.Şems,Hayyam ve Yunus daha yaşarken efsaneleştikleri için,Mahlaslaştılar.Ölümlerinden sonra birçok sufi onların adıyla şiirler,rubailer,hikayeler anlattı.Hangisi hangisinin belli değil.Dikkatle okunmalılar kanımca.

 • Ihsan Burak
  2019-04-26 01:49

  sfsdf sdfsdfs sdfsd