Read A Fairy Tale by Belle Feliz Online

a-fairy-tale

"Hilingin mo na ang lahat huwag lang ang isuko kita. Hindi ko kaya." Ang makita silang ikinakasal ang isa sa mga pangarap ng mga magulang nina Jacobo at Selena kaya naman mga bata pa lang sila ay ipinagkasundo na sila.When Selena learned about this, the idea didn’t go well with her. Hindi niya alam ang mararamdaman. Jacobo was her best friend, almost a brother to her. She"Hilingin mo na ang lahat huwag lang ang isuko kita. Hindi ko kaya."Ang makita silang ikinakasal ang isa sa mga pangarap ng mga magulang nina Jacobo at Selena kaya naman mga bata pa lang sila ay ipinagkasundo na sila.When Selena learned about this, the idea didn’t go well with her. Hindi niya alam ang mararamdaman. Jacobo was her best friend, almost a brother to her. She couldn’t imagine herself loving him romantically.Alam din pala nito ang tungkol sa kasunduan. Hiniling niya rito na kausapin nito ang kanyang ama na putulin iyon.“Ayaw mo ba akong makasama habang-buhay?” tanong nito.“I want to be with you forever, but not as your wife. I can’t see us together like that.”Masuyong hinagkan nito ang kanyang noo. “You know I’ll give you everything you want. If it’s freedom you want, you would have it,” pahayag nitong may kalakip na lungkot ang tinig.Natupad ang nais niya.But when she saw Jacobo with another woman, it was as if a knife went through her heart. Could it be that she was in love with him after all?...

Title : A Fairy Tale
Author :
Rating :
ISBN : 9789710242009
Format Type : Mass Market Paperback
Number of Pages : 128 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

A Fairy Tale Reviews

  • Alyna
    2018-12-05 11:00

    1/2 starsOkay ang simula, nothing much remarkable compare to those typical tulak-ng-bibig-kabig-ng-dibdib kinds of stories. Okay na sana ang flow, may kilig na rin hanggang doon sa part ng present. I don’t like the heroine. She couldn’t make her mind at parang hindi akma `yong inakto niya sa naging past nila ng hero.

  • Tsukushi
    2018-11-20 05:16

    Whatever flaws were in the book, Jacobo seemed to make it disappear. He was perfect.