Read Uitgelezen Jeugdliteratuur. Een ontmoeting met traditie en vernieuwing by Vanessa Joosen Katrien Vloeberghs Online

uitgelezen-jeugdliteratuur-een-ontmoeting-met-traditie-en-vernieuwing

Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Dit boek laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het isKinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Dit boek laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van auteurs en illustratoren als David Almond, Dirk Bracke, Carll Cneut, Pieter Gaudesaboos, Charlotte Kerner, J.K. Rowling, Carry Slee, Daan Remmerts de Vries, Sylvia Vanden Heede, Edward van de Vendel en Klaas Verplancke.Uitgelezen jeugdliteratuur is vernieuwend in zijn opzet en uitwerking. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.'Dit boek draagt heel wat bij tot de alsnog erg versnipperde secundaire literatuur in het Nederlands over het boeiende genre dat jeugdliteratuur is.'Annemie Leysen, Recensent en publicist kinder- en jeugdliteratuur'Het literatuurwetenschappelijke perspectief van de auteurs sluit heel goed aan bij de wijze waarop binnen de verschillende opleidingen op dit moment met jeugdliteratuur wordt omgegaan.'Helma van Lierop-Debrauwer, Universiteit van Tilburg en Universiteit LeidenVanessa Joosen en Katrien Vloeberghs zijn onderzoekers en docenten jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen.Vanessa Joosen promoveerde met een proefschrift over hedendaagse sprookjesbewerkingen en doet onderzoek naar o.m. vertaalkunde, hedendaagse jeugdliteratuur. Zij is recensent bij De Standaard en redactielid bij Literatuur zonder Leeftijd en International Research in Children's Literature.Katrien Vloeberghs promoveerde met een proefschrift over kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw en verricht onderzoek naar o.m. multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief. Zij is lid van de Raad van Bestuur van International Research Society for Children's Literature....

Title : Uitgelezen Jeugdliteratuur. Een ontmoeting met traditie en vernieuwing
Author :
Rating :
ISBN : 9789080793392
Format Type : Paperback
Number of Pages : 248 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Uitgelezen Jeugdliteratuur. Een ontmoeting met traditie en vernieuwing Reviews

  • Karolien
    2018-12-01 02:46

    Het meest fantastische literatuurboek dat ik recent heb gelezen.Ik heb er heel veel van geleerd en kan er maar niet genoeg van krijgen.Dit boek geeft een overzicht van alle belangrijke genres in de jeugdliteratuur.Zo geeft het een idee over hoe literatuurwetenschappers onder andere te werk gaan als ze de oorsprong van een sprookje analyseren.En waarom Holocaustliteratuur voor kinderen zo moeilijk ligt.

  • Emma
    2018-12-04 06:49

    Gelezen voor de premaster Jeugdliteratuur. Een zeer prettig leesbaar handboek, met sprekende voorbeelden over de geschiedenis van de jeugdliteratuur en het huidige kinderboekenlandschap.