Read Czarni Myśliwi Brygada Dirlewangera by Christian Ingrao Wojciech Gilewski Online

czarni-myliwi-brygada-dirlewangera

Czarni myśliwi – recydywiści i kłusownicy, którym Himmler osobiście proponuje wolność w zamian za polowanie na ludzi na terenach okupowanych. Człowiek przystępujący do tej faustowskiej umowy to Oskar Dirlewanger, doktor politologii, ochotnik z czasów pierwszej wojny światowej, sadysta skazany za gwałt na nieletniej. Jako żołnierz, a potem działacz nazistowski podejmuje walCzarni myśliwi – recydywiści i kłusownicy, którym Himmler osobiście proponuje wolność w zamian za polowanie na ludzi na terenach okupowanych. Człowiek przystępujący do tej faustowskiej umowy to Oskar Dirlewanger, doktor politologii, ochotnik z czasów pierwszej wojny światowej, sadysta skazany za gwałt na nieletniej. Jako żołnierz, a potem działacz nazistowski podejmuje walkę ze "światem wrogów", którzy zagrażają Niemcom.Dla czarnych myśliwych wojna oznacza polowanie na partyzantów, ale zajmują się także dozorowaniem polskich Żydów w obozach i uczestniczą w tłumieniu powstania warszawskiego. Ludzie z jednostki specjalnej dokonują rzezi, gwałtów, grabieży na taką skalę, że same zwierzchnictwo SS wszczyna w tej sprawie dochodzenie.Dwieście białoruskich wiosek znika z powierzchni ziemi, w Warszawie z rąk czarnych myśliwych giną tysiące ludzi. Żołnierze Dirlewangera wyróżniają się okrucieństwem w czasie rzezi Woli.Napisana na podstawie materiałów z archiwów niemieckich, rosyjskich i polskich praca Christiana Ingrao stanowi pierwsze całościowe opracowanie na temat kłusowników Hitlera.Książka francuskiego historyka otwiera nową serię Wydawnictwa Czarne – Historia/Historie....

Title : Czarni Myśliwi Brygada Dirlewangera
Author :
Rating :
ISBN : 9788375362787
Format Type : Paperback
Number of Pages : 304 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Czarni Myśliwi Brygada Dirlewangera Reviews

 • Michael Flanagan
  2018-11-16 18:01

  The Black Hunters the worse of the SS and this book exams the myth and facts of this group. A great read but not one for the casual history reader. The authors examination and analyses of the facts are very interesting and insightful.

 • Radostinski
  2018-10-21 21:53

  Before coming across this book in the local bookstore, Dirlewanger meant just the name of Swedish rock band to me. I was really surprised to learn that the Nazis deployed criminals and even Anti-Fascists in the murder squads on the Eastern front. Overall, this was a good book. There were just a couple of chapters that sucked - those, trying to prove a connection between the German hunting tradition and the dealings of the Dirlewanger squads.

 • Dale
  2018-11-14 21:02

  If I ever read the word "cynegetic" again, I may scream.I was very disappointed in this book. It read more like a sociological essay or doctoral thesis than a story of this horrible Nazi group of convicts, thugs and perverts who did the most horrific things in the name of Hitler's Germany. The author spent way too much time comparing this military group to poachers and animal hunters (his thesis) and very little time on it's relation to the destruction of numerous villages, the murder of so many people, and it's frontline destruction of Warsaw during the uprising. Because of it's dissertation format (including footnotes), there was not the flow of a story, so much as 200 pages of notes put together to prove the author's point.I would not recommend this book.

 • Milan Nekolný
  2018-10-18 00:55

  V překladu Černí lovci, nakladatelství Víkend v r.2009, překlad Anna Štorkánová.Černí lovci, tak se říkalo mužům speciální jednotky SS, vytvořené na výslovnou žádost Heinricha Himmlera. Zvláštnímu poslání odpovídal i specifický nábor: dlouho se skládala výlučně ze zadržených osob, poslaných původně do vězení a pak do koncentračních táborů za přestupky související výhradně s lovem a myslivostí. Postupem času se členy jednotky stali i pachatelé jiných trestných činů. Jednotka pojmenovaná po svém veliteli Oscaru Dirlewangerovi brzy získala smutný primát - nejkrutější jednotka třetí říše, vytvořená mimo jiné pro boj proti partyzánům. Kdo byli muži v černých uniformách, kteří po sobě zanechali krvavou stopu v Haliči, na Ukrajině, v Polsku i na Slovensku? Autor přináší šokující svědectví o činech příslušníků této jednotky, kteří plenili, kradli, korumpovali, znásilňovali a s lidmi zacházeli tak krutě, až to připadá neuvěřitelné. Zajímavá kniha z pohledu informací o existenci této jednotky. Občas ale až moc podrobné informace o počtu příslušníků a dalších detailů, které vlastně s informační hodnotou knihy nijak nesouvisí. Autor také velmi obsáhle a opakovaně filosofuje o podobnosti boje s lovem, což jde někdy na úkor vypovídající hodnotě knihy.

 • Karl
  2018-11-17 00:35

  Ta książka to coś więcej niż kolejna nudna monografia kolejnej jednostki wojskowej, nawet jeżeli ta jednostka jest jedną z najbardziej skurwysyńskich w jednej z najbardziej skurwysyńskich wojen. Wśród opisów masakr i mordów autor snuje antropologiczne i socjologiczne rozważania opisujące dlaczego właśnie myśliwi stanowili znakomity materiał do tego rodzaju oddziału, jak ich przeszłość i okrucieństwo okazywane zwierzętom łatwo przeniosły się na ludzi, ale też jak powojenne społeczeństwo niemieckie zaczęło konstruować dyskurs usprawiedliwiający nazizm, próbując przenieść winę na takich społecznych odszczepieńców jak czarni myśliwi. Przecież nawet Hitler brzydził się polowaniem i zabijaniem zwierząt dla sportu. Podsumowując: godna polecenia analiza studium ciągu zbrodni (wobec Żydów, białoruskich chłopów i mieszkańców Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego) odniesionych do statusu i dyskursu myśliwego. Odrobina Foucault i byłaby książka idealna.___________This book is something more than another boring monography of yet another military unit, even if we talk of one the worst of the worst units of all time. Along the slaughters & murders author creates sociological & antrophological deliberations writing why exactly black hunters were the best material for such a unit, how their past and cruelty shown to animals were easily carried to human beings, and also how the post-war german society started to construct discourse justifing nazism, trying to transmit blame to such a social renegates like black hunters. yet the Hitler loathed the hunt and killing animals for sport, right?To sum up: worth noticing & worth reading study of series of crimes (towards the Jews, Belarussian peasants and people killed during the Warsaw Uprising) related to the status and discourse of the hunter in european culture. A little of Foucault and it would be an ideal book.

 • Hamish Davidson
  2018-11-07 22:55

  This book did clear up my perspective of the Dirlewanger Brigade (or 36th Waffen SS Division), but it's a very academic analysis. It is most thoroughly researched and footnoted. It's bizarre how personal memoirs sometime seem more plausible than the facts taken from formal interrogations and written records. This author is definitely more interested in analysing history than telling it in an interesting and engaging way, and I still don't feel I've caught a glimpse of the troops on the ground. Although the Dirlewanger Brigade being so notorious and illusive, I don't know if any book really could draw a better picture than this one. I did follow up some I the references in the back (the ones in English mainly) and that helped fill in some of the blanks.

 • Jim Stennett
  2018-11-02 21:53

  A bit disappointing. Too much psychohistory. Author seems determined to prove this infamous group was no worse than other SS. Hard to believe when even other SS thought they were over the top with their brutality.

 • Cezary Wojcik
  2018-10-16 23:46

  Ciekawa książka, ale brakowało mi map i zdjęć. Poza tym, autor ma fiksację na punkcie porównywania zbrodniczej działalności tej jednostki do działań łowieckich. To filozofowanie jest nudne.

 • Wesley V Turner
  2018-10-26 01:04

  Fine exposition of what really happenedA description of the brutality visited upon those, both the guilty and innocent. God help us all come Judgement Day.